Орталықпен мемлекеттік органдар қызметін бағалауға тарту мүмкіндігі үшін сараптау қоғамының әлеуеті зерделенді

ҒӨБ сараптау әлеуеті зерделенді

Орталықпен мемлекеттік органдар қызметін бағалауға тарту мүмкіндігі үшін сараптау қоғамының әлеуеті зерделенді Возможности привлечения НПО к оценке деятельности государственных органов

Центром оценки эффективности деятельности государственных органов РК (www.bagalau.kz) изучен потенциал экспертного сообщества для возможности привлечения к оценке деятельности государственных органов. В данном обзоре отражена некоторая информация по обзору потенциала неправительственных организаций. Приведена статистическая информация по количеству и географии имеющихся НПО, проведена некая параллель со странами наиболее развитых экономик, сравнены сферы деятельности различных НПО, приведены примеры наиболее успешных НПО и проектов. 


Жарияланған: 10.01.2014 | 12:03

Жаңартылған: 14.04.2014 | 17:49

Белгі: Мемаппарат сапасы, ҒӨБ

Категориялар: Орталықтың басылымдары және материалдары

Көрілді: 496

blog comments powered by Disqus

Другие материалы по теме

Белгі бойынша

  • image

  • image

  • image

  • image

  • image

  • image

  • image

  • image

  • image

  • image